fredag 21. mai 2010

Den Ortodokse Kirke

Den Ortodokse kirke er den nest største trosretningen i Kristendommen. Den ser også på seg som den eldste kirken, siden den står i en ubrutt tradisjon helt tilbake til apostlene. Mange mener at den Ortodokse kirken er en østlig kirke, men det ville jeg si er meget miss visende, for det finnes også mange ortodokse kirkesamfunn i vest – Europa og i Amerika. Den Ortodokse Kirke er en fellesbetegnelse på de kristne kirker i Romerriket før det store skisma i 1054. Grunnen til at man snakker om den Ortodokse kirken i flertall er fordi den Ortodokse kirken består av mange selvstendige kirke samfunn uten en øverst leder som holder dem sammen. Men den blir også omtalt som ett kirkesamfunn, og hovedgrunnen til at den Ortodokse kirken snakkes om i entall er fordi at den blir sett på som ett åndelig kirkesamfunn.

                                                                                                   

Inntil år 1054 var den Ortodokse kirke og den Katolske kirke under ett kirkesamfunn, men etter å ha glidd fra hverandre under mange diskusjoner innenfor en rekke dogmatiske spørsmål så skilte de lag. Problemet er at begge to mener at de er ”den ene, hellige katolske kirke”. Denne meningen er trukket ut av den nikenske trosbekjennelsen, og begge kirkesamfunnene mener at det er dem selv som er den kirken som lever etter denne trosbekjennelsen. De mener også at den ene har feil, og dem selv har rett. Disse to kirkesamfunnene kommer aldri til å bli enige om noe som helst. De kaller hverandre kjettere, og krangler om forskjellige syn hele tiden.

 

Den Ortodokse kirke bekjenner seg til det som den oppfatter som den katolske, apostoliske kristne tro. Når jeg skriver den katolske, så mener jeg den helhetlige og alminnelige. Troen er ikke basert på særskilt reformators lære, men representerer en ubrutt tradisjon tilbake til apostlene. Det vil si at Bibelen, liturgien, kirkeferdene og den økonomiske konsilet spiller en svært viktig og avgjørende rolle i den Ortodokse lære. Det er den Hellige Ånd som leder kirken og dens tradisjon gjennom historien og levendegjør troen. Verden er skapt av Gud, slik at vi mennesker skulle kunne være i samfunn sammen med ham, men i syndefallet så ødelagte vi dette båndet som vi en gang hadde med Gud. Vi ødelagte også den gudbilledligheten som vi en gang hadde. Det viktigste i Ortodoks tro er inkarnasjons – mysteriet. De tror at Gud ble til menneske slik at mennesket skulle kunne gjenfinne sin gudbilledlighet. Kristus har ødelagt dødskreftene med sin egen reise ned til dødsriket. Den Ortodokse kirke ser dermed på sin gudstjeneste som en evig påske, der de priser oppstandelsen av Kristus.

 

 Ortodoks fromhetsliv er utpreget liturgisk i forhold til vanlig luthersk tradisjon. De har ett meget strengt syn på fasteperioder og festeperioder, og hver årstid har sin fastetid, og sin festetid. I ukedagene så er onsdag og fredag fastedager, mens Lørdag og Søndag er festdager. Det liturgiske liv preges av mysterier, eller som vi kaller det, sakramenter. Også her så er dåp og nattverd de to viktigste mysteriene. I nattverden så får menigheten ta del i Jesu legeme og blod. De har ikke det samme synet på nattverden som de Katolske kristne har, men som sagt så blir det sett på som ett av de viktigske mysteriene til en ortodoks kristen. Den største forskjellen i ortodoks nattverd og katolsk nattverd er at i den ortodokse så bruker de syret brø, men i den katolske så bruker de usyret brø. Det er også veldig viktig å skrifte. I ett skriftemål så skal man bekjenne sine synder før gudstjenesten. Noe av det aller særeste som jeg leste om i den ortodokse kirke var konfirmasjonene. Den skjer rett etter dåpen, og den blir som regel kalt for myronsalving. Virkelig annerledes ifra våre norske tradisjoner.

           

            De tror også på helgner i den Ortodokse Kirke, og alle helgene har en helligdag. De har samme tankegangen om helgener som de katolske har. Helgene er i himmelen, og går i forbønn for oss. Det blir sett på som meget viktig å prise helgene som gjør noe så hellig for oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar