fredag 21. mai 2010

Religion, venn eller fiende?

I alle kulturer og samfunn rundt om i verden så finnes det en eller annen form for religion. Formen for religion kan være alt ifra at det finnes en Gud som våker over oss, til at tre har ånder osv… Men religion har ikke bare den funksjonen at vi tror på noe åndelig som vi ikke kan se, nei, religion har mange ulike funksjoner i dagens samfunn, og det er noen av disse funksjonene jeg skal ta for meg i denne teksten.

           

            Religions kulturelle funksjon:

            Alle land har religion, men alle land har ikke samme religion. Noen land har kristendom, mens andre har Islam. Det at to ulike samfunn har to ulike trosretninger, vil skape to ulike kulturer. Ta f. eks. Norge og Afghanistan. To ulike land, med to ulike religioner. Allerede her så har de fleste mennesker som leser denne teksten skapt seg ett bilde av Afghanistan, og det bilde ville nok vært en mann med langt brunt skjegg, selvmordsbombe, og kvinner med burka. Hvorfor er det slik at når vi hører ordet Afghanistan eller Irak så er de tingene de første tingene som faller oss inn? Vell grunnen til det, er jo fordi det er slik vi som oftest ser dem. Grunnen til at vi ser dem slik, er fordi deres religion (Islam), har noen lover og normer som de som praktiserer religionen Islam følger. Vi som ikke er muslimer syns at det at kvinner skal gå med burka, er diskriminerende, og at menn skal ha langt skjegg er veldig sært. Kulturen vår er så ulik deres kultur, for religionen har gjort det slik. I Norge så fungerer vår religion (kristendommen) akkurat som på samme måte som Islam fungerer for afghanerne. Den fungerer som en lovgiver. Selv om begge religionene har grunnlegende lover slik som, du skal ikke stjele osv… Så har den visse forskjeller også. Kristne behøver ikke å be, mens muslimer skal be fem ganger om dagen, og de skal reise på pilgrimsferd til Mekka minst en gang i løpet av livet. Og det er disse reglene som gjør våre kulturer så annerledes. Alle disse ulike reglene som en religion gir ett samfunn er den kulturelle funksjonen som religion har.  

En religion, ta Kristendommen, skaper en kultur som legger sine grunnregler på reglene fra Bibelen. Ett kristent samfunn prøver å leve etter disse reglene så godt de kan. Dermed blir vår kultur slik at vi ikke har mer enn en kone, at mann ikke skal drepe osv… I andre land, som har en annen religion, så kan det være lovlig med flere koner, og viss mann tar ett liv i en selvmordsaksjon, så blir det sett på som noe ærefult. Norge har blitt formet av de reglene som Kristendommen gir oss. Det er derfra vi har fått de lovene som du skal ikke stjele, og heller ikke ta liv. Vi har faktisk en liten norm derfra også, og det er at du ikke skal lyve. I Norge så blir det sanksjoner mot slike lovbrudd, og det er den religionen som står bak.

Men, viss vi ser tilbake på Norge på starten av 1900 – tallet, så var normene og reglene mye strenger enn det de er i dag. Det var ytterst få som brøt ekteskapet, og det var utrolig syndig å ha sex utenfor ekteskapet. Mannen var sjefen i familien, og banning var strengt forbudt. Hvorfor er det slik at disse normene og reglene står så svakt i det Norske samfunnet i dag? Det virker som om religionens plass i samfunnet blir svekket, og at andre normer og regler får mer plass. I Norge i dag, så er det rundt 50% av alle ekteskap som ender i skillsmisse, og nå er mannen og kvinnen likestilt. Banning er noe alle driver med, og mange voksne i dagens samfunn har barn sammen uten å være gift. Vår kultur forandrer seg. Grunnen til dette, er fordi at mennesker ikke ser like seriøst på kristendommen som vi en gang gjorde. Det har kommet andre verdier inn i vårt liv som er viktigere, slik som sosial status i vennegjengen, karriere, barna viser ikke like stor respekt til sine foreldre osv… Alle de ulike faktorene er med på å forandre på den kulturen som kristendommen en gang skapte.

Hvor sterk de ulike funksjonene som en religion har til å forme en kultur spørs på religionen. Jeg vil kunne påstå at Islam former og har mer respekt i sin kultur enn det kristendommen har i sin. I Afghanistan har de ett mye strengt forhold til Islam, en det vi har til kristendommen.

Men den funksjonen som en religion har i en kultur er nok størst innenfor lover og regler, og levesett.

psykologiske behov som religion kan tilfredsstille:

Vi kan vell si det slik at mennesker alltid har undret seg over meningen med livet, og det er noe som skiller oss fra alle andre levende vesener. Vi tenker ikke bare på å overleve, nei, vi tenker også på hvorfor er vi her, hvor kommer vi fra, hvorfor finnes det sykdommer, hva skjer etter døden? I alle kulturer så er disse tankene tatt med i religionen som blir praktisert der. Religiøse fortellinger, handlinger (ritualer), byggverk (kirker, synagoger, templer, moskeer), og naturfenomener handler ikke minst om dette. Religioner gir mange mennesker hjelp til å finne svar på disse spørsmålene, og kanskje viktigst, så hjelper det mennesker med tanken på lidelse og død. De finner ett svar på livet etter døden.

Dette med livsmening, henger ofte sammen med selvforståelse, og ofte så henger religion og identitet tett sammen. Mange mennesker skaper sin egen identitet ved hjelp av sin religion. Denne identiteten blir mann først klar over når mann møter noen andre med enn annen identitet med en annen religion.

Men religion er ikke bare et individuelt fenomen, det er også ett sosialt fenomen. Folk er religiøse sammen. Ett viktig psykologisk behov som religion kan tilfredsstille, er sosial tilhørighet. Dette kan vi bevise helt konkret, ved å vise til at mennesker går til gudstjeneste sammen. Selv om det viktigste i slike møter er tilbedelse til Gud, så føler mennesker en viss tilhørighet når de er der. Mennesker som ikke er så aktive med å reise til gudstjeneste, bruker kanskje religionen til å vise frem ulike livsfaser. Slik som å bli født, bli voksen, gifte seg, og død. Alle religionen har slike ritualer, og disse er med på å få en følelse av tilhørighet.

 

             Rollen religionen og etikk har som normkilde i moderne samfunn:

Som jeg tidligere nevnte i teksten, så fungerer religion som en lov og norm kilde for ett samfunn. Som kristendommen har gitt det norske samfunnet normer og regler, slik har Islam gjort det for Afghanske samfunnet. Jeg tror at en religion er den viktigste kilden vi har som lovgiver. Det som står i Bibelen er hellig, og skal følges av alle. Dermed så er det ingen som kan påstå i dagens samfunn at de er hevet over den. Slik fungerte det ikke før i tiden, da påstod kongene at de nedstammet fra Gud, og at de skulle styre akkurat slik som de ville. Dermed kunne de missbruke de lovene som stod i Bibelen.

Noe som er ganske spesielt med dette at en religion gir ett samfunn normer og regler, er at mange ulike kulturer har de samme normene og reglene. Som f. eks. at du ikke skal stjele. Jeg har enda ikke hørt om noen kultur der det er lov. Hva kan grunnen være til at så mange ulike kulturer kan ha den samme normen? Vell, det eneste ”gode” svaret som jeg kan komme frem til er at disse reglene ikke har noe med religion å gjøre. Det at mann ikke skal ta noe som ikke er ditt har funnets så lenge det har levd mennesker på jorden. Mann kan vell si at de reglene som mennesker alltid har hatt, er humaniske eller naturlige. Altså noe som ligger i alle mennesker.

Disse reglene som alle kulturer har, er skrevet ned i de ulike hellige skriftene til alle religioner, fordi at de er så viktige, så de må helliggjøres. Har egentlig ikke så mye mer å skrive på dette punktet, føler at jeg fikk nevnt de fleste viktige tingene i første delen ab teksten, og i den siste. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar