fredag 21. mai 2010

Smiths Venner

Det hele startet i 1871 da Johan Oscar Smith ble født. Under sin oppvekst så leste ha  i Bibelen, og da oppdaget han at de første kristne levde ett liv i kjærlighet til Kristus, og i tro på ett liv i forvandling. Dette ville Johan vende tilbake til, og som 26 år så vendte han om til Gud. Mens han var i Marinen, så møtte han en mann ved navn Theodor Ellefsen, og han skulle bli Johans beste følgesvenn resten av livet. Johan klarte tidlig å omvende Theodor til hans tro, og sammen skulle de spre Johans budskap til menigheter rundt om i verden. Johans forkynnelse gikk ut på at mann kunne leve ett liv sammen med Jesus uten å synde under noen omstendigheter. Etter noe år(1905), så ble Johans bror, Aksel Smith, medlem i deres lille venneflokk. I 1910 så hadde denne venneflokken vokst til å romme rundt 50 – 60 medlemmer. Det var nå deres menighet virkelig skjøt fart. I 1908 så møtte Johan, Elias Aslaksen, og han ble en av Johans nærmeste medarbeidere i sitt arbeid. Da Johan døde, så tok Elias over som leder helt til han døde i 1976.

 

På 1930 – tallet så fikk menigheten feste i Danmark og Sverige. I løpet av 1950 – tallet så hadde budskapet til Johan spredd seg til de fleste landene i Europa. På 1960 – tallet så spredde budskapet seg til Canada og USA, og i sistenevnte så finnes det to store stevnesteder, og veldig omfattende virksomhet i en rekke del – stater. Til Sør – Amerika kom budskapet på 1970 – tallet, og Smiths venner finnes nå i Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Peru, Mexico og Aruba. I Australia har det siden 1970-tallet vokst fram tre menigheter, og de siste årene har det også vært økende virksomhet på New Zealand.
Til India kom menigheten på 1970-tallet, og tidlig på 1980-tallet til Singapore og Hong Kong. I tillegg er det i dag menigheter på Sri Lanka, i Indonesia og Dubai.
På det afrikanske kontinentet har det siden begynnelsen av 1980-tallet skjedd mye, og menigheten finnes nå i blant annet Sør-Afrika, Egypt, Kenya, Kamerun, Uganda, Zimbabwe, Etiopia og Eritrea.
Allerede i 1970-årene hadde menigheten god kontakt med undergrunnskirken i mange østeuropeiske land, men omstendighetene gjorde misjonsreiser hit vanskelige. Men etter kommunismens fall har misjonsarbeidet i Øst-Europa virkelig skutt fart og menigheten har fått solid feste i mange land i dette området.
Menigheten har i dag virksomhet i mer enn 65 land på alle kontinenter.

 

Smiths Venner har sin basis teologi fra Det Nye Testamentet, tror at Bibelen er Guds ord, og fremholder at de utover det grunnlaget ikke har noe å lære. Grunnlegende i deres tro, er troen på Jesus som Guds sønn, Den Hellige Ånd, syndenes forlatelse, Nattverden og dåpen. Deler av menighetens grunnsyn faller sammen med, tradisjonell, konservativ, kristen teologi. Bibelen blir sett på som Guds Ord, en ufeilbarlig bok, som er inspirert av Gud. Man oppfatter Første Mosebok som ur historie (Adam, Eva, Moses osv…) virkelige, historiske personer, og man tror at Gud skapte mennesket for 6 000 år siden. Utviklingslæren blir egentlig forkastet, men de sier det at den kan ha en sammenheng med skapelsen. De bruker også en del skrifter utenom Bibelen, som er skrevet av eldste brødre, men de har langt ifra samme status som Bibelen. Den mest sentrale egenpublikasjonen som blir brukt, er Smiths etterlatte brev, som Johan Oscar Smith skrev.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar